Industri

VOKKS Installasjon AS har god fagkunnskap og lang erfaring med de fleste typer industrikunder i distriktet. Vi har egne dedikerte montører som har god kompetanse rettet mot arbeid i industri. Vi kan tilby rammeavtale for løpende service, bistå deg i ditt prosjekt, utforme internkontrollsystem, utføre el-kontroll og termografering.

Elektro > Industri

Internkontroll i næringsvirksomheter.
Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen blir ivaretatt. Det gjelder også elsikkerhet.


Alle virksomheter som benytter seg av elektriske anlegg, eller elektrisk utstyr i sitt virke, skal ha et internkontrollsystem som sørger for at elsikkerheten blir ivaretatt uavhengig av virksomhetens størrelse. Dette kan også gjelde enkeltpersonsforetak, borettslag, sameier og andre organisasjoner.

Internkontroll innebærer et systematisk arbeid for å sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldene lover og forskrifter. Systemet skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Når det gjelder elsikkerhet handler det rett og slett om å jobbe systematisk for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak.
?Internkontrollen skal tilpasses virksomheten både omfangs- og innholdsmessig. Små bedrifter med lite risikofylt aktivitet behøver ikke noe omfattende system. For større virksomheter med høyere risiko blir arbeidet mer omfattende. Det viktige er at du tenker gjennom alle ledd og tilpasser systemet til akkurat din virksomhet og de forholdene som er aktuelle hos dere. Mange kan allerede ha innført rutiner og tiltak som langt på vei dekker kravene til en internkontroll uten at man nødvendigvis selv er klar over dette. Ofte handler internkontroll om å systematisere og dokumentere de rutiner og tiltak som allerede er etablert i virksomheten.


Internkontroll og serviceavtale for næringsvirksomheter.
Samarbeid med et sertifisert elektrofirma vil i tillegg til å sikre at virksomheten har et trygt elektrisk anlegg imøtekomme myndighetskrav og øvrige krav blant annet fra forsikringsselskapene. Det anbefales at det blir tegnet internkontrollavtale for bistand til nødvendig el-kontroll og termografering av el-anlegget. Samtidig bør det etableres nødvendige avtaler for service og kontroll av eksisterende aktive brannsikringstiltak som brannvarslingsanlegg og ledesystemer.

Ta kontakt med oss
Erik Gran
Installatør og faglig ansvarlig
Tore Kjelstad
Prosjektleder elektro
en del av