Gatelys

Vi lyser opp så du kan ferdes trygt.

Elektro > Gatelys

Gatelys spiller en viktig rolle i å skape et trygt og behagelig miljø i våre lokalsamfunn. De bidrar til å forbedre trafikksikkerheten, redusere kriminalitet og skape en generell følelse av trygghet for innbyggerne.

VOKKS Installasjon leverer pålitelig og effektiv belysning for gater, veier, torg og offentlige områder. Vi tilbyr en rekke tjenester knyttet til gatelys, inkludert installasjon, vedlikehold og reparasjon.

Våre tjenester for gatelys inkluderer:

  • Nyinstallasjon: Vi kan hjelpe med å planlegge og installere nye gatelysprosjekter. Vi tar hensyn til de spesifikke behovene i området og bruker vår ekspertise til å plassere lysene strategisk for å sikre optimal belysning.
  • Energioptimalisering: Vi tilbyr løsninger for å redusere energiforbruket til gatelysene. Dette kan omfatte bruk av LED-belysning, installasjon av bevegelsessensorer eller implementering av smarte styringssystemer som tilpasser belysningen etter behov.
  • Vedlikehold og reparasjon: Vi utfører regelmessig vedlikehold og inspeksjoner av gatelysene for å sikre at de fungerer optimalt. Vi er også tilgjengelige for rask respons og reparasjoner hvis det oppstår problemer eller feil med belysningen.

Vi forstår viktigheten av pålitelig og kontinuerlig belysning i våre samfunn. Gatelys skaper ikke bare en tryggere og mer sikker trafikkstrøm, men bidrar også til å øke livskvaliteten ved å skape en behagelig atmosfære i offentlige områder, parker og gangveier.

Ta kontakt med oss i dag for å diskutere dine behov knyttet til gatelys. Vi er klare til å bidra til å skape et tryggere og mer behagelig miljø i ditt lokalsamfunn gjennom pålitelig belysning.

Ta kontakt med oss
Lasse Algøy
Daglig leder
Jan Brede Bjørke
Salg og markedssjef
en del av