El-kontroll

Ta eierskap til tryggheten i eget hjem!

Elektro > El-kontroll

Vi tilbyr forsikringsgodkjent El-kontroll av din installasjon

VOKKS Installasjon AS og deres kontrollører er sertifiserte hos Nemko for å kunne utføre tilstandskontroll av bolig/fritidsbolig. Ved å gjennomføre en elkontroll vil du motta en rapport over det elektriske anlegget som gir trygghet.

Vi tilbyr også elkontroll av landbruk og næringseiendom.

Priser:

Boenhet/ fritidsbolig inntil 100m2:                                                             2200, -eks.mva.

Boenhet/ fritidsbolig 100m2 - 200m2:                                                       2800, -eks.mva.

Tillegg for ekstra bygg utover boenhet (garasje, uthus o.l.):                     500, -eks.mva.

Landbruk/Næring:                                                                                     Pris på forespørsel.

Prisene over gjelder elkontroll og utarbeidelse av tilstandsrapport. Huseier står fritt til å bestille retting på de feil og mangler som eventuelt avdekkes.

El-kontroll 

Det bør være like naturlig å kontrollere det elektriske anlegget, som andre typer servicer vi normalt utfører. Anlegget slites over tid på lik linje med annet utstyr, og det er derfor en ekstra trygghet å ta en slik kontroll. Det er hos flere forsikringsselskaper rabatter opp til 35% hvis det er utført kontroll. Dette fordrer at påpekte avvik etter kontroll utbedres. 

Nesten halvparten av alle branner og branntilløp har direkte sammenheng med feil på det elektriske anlegget.  Vi ønsker å være en medvirkende årsak til at du sover godt om natta.

 

Termografering

Termografering er en infrarød måleteknikk som benyttes for å måle temperaturer berøringsløst. Ved å benytte denne målemetoden, får vi en god indikasjon på om det for eksempel er løse koblinger som kan føre til varmgang. Vi kan avdekke varmgang i både sikringsskap og elektriske komponenter. Det er også mulig å få en indikasjon på varmetap i bygg, samt påvise hvor det ligger varme i gulv bl.a,

El kontroll ved boligsalg

Når du skal selge en bolig, vil det være betryggende å få utført en dokumentert kontroll av det elektriske anlegget ditt. Mange tvistesaker er relatert til det elektriske anlegget, og dette kan i stor grad unngås hvis det er foretatt en kontroll og utarbeidet rapport i forkant.

Ta kontakt med oss
Erik Gran
Installatør og faglig ansvarlig
Thomas Sørsveen
Elektriker Brann/Internkontroll/Boligkontroll
en del av