HMS og kvalitet

VOKKS Installasjon AS har en HMS-målsetting (helse-, miljø og sikkerhet) som skal tydeliggjøre de konkrete målene på kort og lang sikt, innenfor bransjeområdene. Bedriften skal jobbe med  å sikre en trygg og miljøvennlig arbeidsplass.

Om oss > HMS og kvalitet

Hos VOKKS Installasjon AS er vi opptatt av å ha et helsefremmende arbeidsmiljø med fokus på vår egen, våre kunders og våre samarbeidspartneres sikkerhet.            

Bedriften jobber systematisk med dette hver dag for å sørge for sikkerheten til hver enkelt ansatt og publikum som er innom våre områder. Bedriftens HMS mål er å skape trygghet og sikkerhet i arbeidet, for egne ansatte og omgivelsene, samt å verne om miljø og helse.

For å sikre kundetilfredshet og kvalitet, skal VOKKS Installasjon AS følge krav i prosjektprosess og arbeidsmetode gjennom sitt internkontrollsystem.

 Vårt overordnede mål er systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid i selskapet, med vårt motto, «Alle skal trygt hjem»

Ta kontakt med oss
Erik Gran
Installatør og faglig ansvarlig
Lasse Algøy
Daglig leder
en del av