Elkraft

VOKKS Installasjon er totalleverandør innen elkraft. Ta kontakt med våre prosjektledere for bistand til ditt oppdrag!

Infra > Elkraft

Sikker strømforsyning er avgjørende for et moderne samfunn. I næringsliv, offentlig tjenesteyting og husholdninger regnes sikker tilgang på strøm som en selvfølge. Nesten alle viktige samfunnsoppgaver og -funksjoner er kritisk avhengige av et velfungerende kraftsystem med pålitelig strømforsyning.

 

VOKKS Installasjon AS avd. Infra har høy kompetanse innen prosjektering, planlegging og gjennomføring av de fleste type oppdrag innen elkraft. Vi tar på oss de fleste type oppdrag både lokalt og eksternt.

 

Nybygging av høyspent og lavspentanlegg:

Vi utfører prosjektering og gjennomføring av alle typer anlegg mellom 22- 132 kV. Ønsker du innleie av personell, eller outsourcing av vedlikeholdsoppgaver eller utbedringer, har vi dyktige energimontører som kan bistå deg.

 

Linjebefaring, topp og råtekontroll:

Vi har erfarne montører som gjennomfører linjebefaringer, utfører topp og råtekontroll og sikrer deg god dokumnetasjon på tilstand. Vi har også sertifiserte droneoperatører som kan befare linjer på en effektiv måte.

Ta kontakt med oss
Martin Sandberg
Avdelingsleder Infra
Lars Erik Ulvesveen
Arbeidsleder Infra
en del av