Bedrift

VOKKS Installasjon AS tar på seg alt fra små til store oppdrag for bedrifter. Vi tar vare på ditt eksisternde anlegg, forebygger strømsvikt, og prosjekterer nye el-anlegg. Vi gir deg også råd om hvordan ditt kontor kan kutte driftskostnadene med strømsparende løsninger.

Elektriker | Internkontroll | Serviceoppdrag | Automasjon  |Enøk | Projetering |Tele og Data| Brannforebygende el-kontroll | Rammeavtale  | Alarmanlegg