Radon

Radon  (Kilde: statens strålevern)
Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes i jordskorpa. I en bygning som ikke er tett mot grunnen, vil den radonholdige jordlufta kunne strømme inn og gi forhøyede konsentrasjoner i inneluften. Områder med løsmasser og berggrunn som inneholder radiumrike bergarter som for eksempel alunskifer, granitter og pegmatitter vil kunne føre til svært høye radonnivåer innendørs.

Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er. I skoler, barnehager og utleieboliger, som er omfattet av strålevernforskriften, stilles det bindende krav til radonnivåene. Når det gjelder andre bygninger, anbefaler Statens strålevern at de skal ha så lave radonnivåer som praktisk mulig og innenfor anbefalte grenseverdier:
-          Tiltaksgrense på 100 Becquerel/m3
-          Maksimumsgrenseverdi på 200 Becquerel/m3

http://geo.ngu.no/kart/radon/

VOKKS Installasjon AS selger Corentium HOME digital radonmåler. 


Corentium HOME digital radonmåler er en norskutviklet digital radonmåler for bruk i boliger, offentlige bygg og på arbeidsplasser. Radonmåleren er enkel å bruke, nøyaktig og måler på kort tid radonnivået i huset. Radonnivået vil variere med årstiden. Det er derfor viktig med kontinuerlig måling av radonnivået hele året.  

Corentium HOME digital radonmåler selges av VOKKS Installasjon AS.  Kr 1540,- pr stk.

 

VOKKS Installasjon AS Radonvifte


Radonvifta er beregnet til hus med jordkjeller eller kjeller som er avstengt fra oppholdsrommene og er et svært effektivt og enkelt tiltak for å senke radonnivået i huset.

Radonvifta monteres så den suger luft ut fra kjelleren. Dette lager et undertrykk i kjelleren så radonholdig luft ikke kommer opp i oppholdsrommene.

Vifta har flere trinn, og justeres til radonnivået i oppholds-rommene er under skadelig nivå.

Radonvifta selges av VOKKS Installasjon AS.  Kr 12.500,- pr stk.   Montering kommer i tillegg.  Radonvifta må monteres av VOKKS Installasjon AS.

Radonvifta er av høy kvalitet og laget i samarbeid mellom VOKKS Installasjon AS og Rustfrie Bergh AS.

For spørsmål og bestilling ta kontakt med VOKKS Installasjon AS, telefon 61 11 27 00 eller send epost til:  installasjon@vokks.no