Alarmanlegg

Vi sørger for at du blir varslet raskt ved brann eller innbrudd i dine lokaler.
I dag finnes det mange gode alarmsystemer på markedet. Vi hjelper deg med å velge løsningene som best mulig sikrer dine lokaler mot brann og innbrudd.

Hvordan låser medarbeidere seg inn i dag? Og hvordan varsles driftsansvarlig hvis det skulle oppstå røykutvikling eller innbrudd? Du kan nå få varslinger til mobil eller til PC, i tillegg til at alarmen utløses lokalt. Dermed kan du hele tiden ha oversikt over hvilken alarm som utløses og hvor. Alarmer kan selvsagt også viderekobles til sentral.

Ring VOKKS Installasjon AS i dag, så kan vi sammen kartlegge hvordan sikkerheten i din bedrift kan ivaretas best mulig.

Kontaktpersoner:
Trond Skogen, mobil 977 83 845, epost: trond.skogen@vokks.no
Morten Rasmussen, mobil 977 80 566, epost: morten.rasmussen@vokks.no
Thomas Sørsveen, mobil 977 79 979, epost: Thomas.sorsveen@vokks.no